بیوگرافی :

وی از 8 سالگی کشتی را آغاز ، او این ورزش را به دعوت عمویش آغاز نمود و تا 23 سالگی ، کشتی حرفه ای انجام داد و هم اکنون کشتی پیشرفته و فنون پیشرفته را طراحی و ساخته و به مربیگری در داخل کشور قبرس میپردازد .

او اکنون که حدود 34 سال دارد نیز به کشتی میپردازد و هنوز از میدان کشتی دور نیست .

او نشان و مدال برنز سومی مدارس استان تهران و چهارمی در شمال شرق تهران و نشان برنز در مسابقات کشتی زیر زمینی را در کارنامه فعالیت حرفه ای خود دارد .

او علاقه شدیدی به کشور خود ایران دارد و به همین دلیل همواره ارادت و علاقه خود به ایران را بروز داده و در همین کلیپ نیز با چرخاندن پرچم ایران این مهم را نشان داده است و همیشه آرزوی رسیدن به سکوی قهرمانی در ایران و جهان را داشته که میسر نشد اما با چرخواندن پرچم در این ویدئو ، گویی به این آروزی قلبی خود رسیده است .