بیوگرافی محمد علی پژوش

بیوگرافی : وی از 8 سالگی کشتی را آغاز ، او این ورزش را به دعوت عمویش آغاز نمود و تا 23 سالگی ، کشتی حرفه ای انجام داد و هم اکنون کشتی پیشرفته و فنون پیشرفته را طراحی و ساخته و به مربیگری در داخل کشور قبرس میپردازد . او اکنون که حدود 34 … ادامه خواندن بیوگرافی محمد علی پژوش